Racing drivers from Japan | Driver Database
Driver Database logo
This site uses cookies. Our cookies are friendly and don't collect personal information but helps to improve the user experience. Read more here. Continued use of this site indicates that you accept this policy. This message will only be shown once.


Racing drivers from Japan

Below are the top Japanese racing drivers according to the currently available data on Driver Database. The drivers are displayed in different categories.

Race win percentage

The Japanese drivers with the highest race win percentage.
A minimum of 30 race starts is need to make it into this list.
1.Yuki Harata37.8%
2.Makoto Fujiwara36.7%
3.Toshiyuki Ochiai27.9%
4.Ren Sato26.3%
5. Hirobon25%
6.Sho Tsuboi24.7%
7.Yuichi Nakayama22.2%
Shigetomo Shimono22.2%
9.Ryo Ogawa21.9%
10.Kazuyoshi Hoshino20.9%
11.Noritake Takahara20.5%
12.Kotaro Sakurai19.2%
13.Ritomo Miyata18.8%
Kengo Nakamoto18.8%
15.Hibiki Taira18.5%
16.Keiichi Suzuki16.7%
17.Kenta Yamashita16.6%
18.Naoya Gamou16.5%
19.Naoya Yamano16.4%
20.Mitsunori Takaboshi16.3%

Pole positions

The Japanese drivers with the biggest number of pole positions.
Only pole positions from timed qualifying sessions.
1.Kazuyoshi Hoshino73
2.Takashi Kogure38
3.Satoshi Motoyama36
4.Masahiro Hasemi35
5.Kamui Kobayashi33
Hideki Yamauchi33
7.Yuichi Nakayama31
Satoru Nakajima31
9.Yuhi Sekiguchi30
10.Sho Tsuboi28
11.Yuji Kunimoto27
Kazuya Oshima27
Ritomo Miyata27
14.Naoki Yamamoto26
Masahiko Kageyama26
Kazuki Nakajima26
17.Yuji Tachikawa25
Naoki Hattori25
19.Kenta Yamashita24
20.Mitsunori Takaboshi23

Driver Database Ranking

Ratings of the top Japanese drivers in the Driver Database Ranking.
1.Satoshi Motoyama1608.8
2.Kazuyoshi Hoshino1563.65
3.Masami Kageyama1561.55
4.Takuma Sato1557.3
5.Takuya Kurosawa1551.95
6.Toranosuke Takagi1546.3
7.Hidetoshi Mitsusada1546.1
8.Katsutomo Kaneishi1543.95
9.Ryo Michigami1539.1
10.Toshihiro Kaneishi1534.3
11.Naoki Hattori1526.35
12.Yuji Tachikawa1525.1
13.Toshio Suzuki1519.75
14.Juichi Wakisaka1516.15
15.Tsugio Matsuda1515.35
16.Hironori Takeuchi1509.1
17.Ryo Fukuda1506.65
18.Kousuke Matsuura1505.05
19.Daisuke Ito1504.35
20.Yuji Ide1502
© DriverDB AB
a part of The Race